Bygginspiratören - Andreas Engberg Arkitekt SAR/MSA
Något om vägval

Vi hittar vägar att utveckla fastigheter - och samtidigt ta hand om de värden som finns på tomt och byggnad på bästa sätt.

En om- till- eller nybyggnad måste alltid ses i ett större sammanhang där just Ert hus och Er tomts förutsättningar är vägledande. Att själv föreställa sig hur en tillbyggnad kan passa in på villatomten; vad som kan sparas och vad som måste bort är inte självklart. Mötet mellan nytt och befintligt intresserar oss och det är där vi hittar energin för att skapa nya värden på gamla fastigheter. Att bryta med det gamla eller att anpassa sig, båda valen kräver mod. Varje hus har sina förutsättningar som kräver eftertanke och analys. Varje husägare har sina förutsättningar och önskemål som kräver en tolkning.

Här levererar Bygginspiratören nytänkande lösningar med stor känslighet och hög kvalitet.

Vill Du boka in ett kreativt hembesök där vi tillsammans går igenom förutsättningarna för er fastighet - utifrån vårt beprövade koncept? Skicka oss ett mail!

Andreas Engberg
Arkitekt SAR/MSA
Kontrollansvarig enl PBL
+46 (0) 73 930 39 11 andreas@bygginspiratoren.se
Bygginspiratören är en del av Arkitekt & Projekt i Värmdö AB