Bygginspiratören

Arkitektrådgivning

Vår arkitekt Andreas Engberg levererar nytänkande lösningar med stor känslighet och hög kvalitet.

Vad får vi?

Innan vi ses gör vi en första utredning och sätter oss in i fastighetens möjligheter och begränsningar avseende gällande detaljplan, områdesbestämmelser, strandskydd mm.

Vad vill vi?

Under webbmötet – eller om vi ses på plats – diskuterar vi förslag på olika lösningar med utgångspunkt i era idéer och drömmar för hus, tomt och fastighet.

Vad har vi råd med?

Genom att vi redan tidigt diskuterar era ekonomiska förutsättningar blir ramarna för ett kommande gemensamt projekt tydligare.

Boka ett första möte

Första steget med Bygginspiratören är ett inledande möte. Vi genomför det enklast möjligt via ett webbmöte – utan restid och resekostnader. Inför mötet har vi sammanställt en förstudie av fastighetens möjligheter och begränsningar. 

Att ses på plats på fastigheten ger i de flesta fall mer men innebär också ett större åtagande för oss avseende restid och rekostnader. Väl på plats utforskar vi sedan tillsammans tomtens fysiska förutsättningar. Ni får möjlighet att utveckla de tankar och idéer som finns hos Er som ägare – eller som spekulanter på en fastighet. På mötet går vi också igenom de legala begränsningar som vi har hittat och presenterar en karta och en enkel översikt. 

Når vi fram till ett konkret arkitektuppdrag redan när vi ses på fastigheten kan vi som Steg 2 också ta fram ett skissförslag. Vi tar med oss nu kända förutsättningar, era tankar och våra gemensamma idéskisser från mötet tillbaka till kontoret och återkommer med ett förslag på lösning.

Steg 1 - webbmöte

Omfattning: 4-5h varav ca 90 min via i ett videomöte online
Kostnad: 4800:- inkl moms

Steg 1 - platsbesök

Omfattning: 8h varav ca 2h på plats på er fastighet
Kostnad: 7800:- inkl moms

Vill Du boka in ett kreativt hembesök? Tillsammans går vi igenom förutsättningarna för Er fastighet utifrån vårt beprövade koncept. Fyll i formuläret nedan eller skicka ett mejl till andreas@bygginspiratoren.se.

Vi hittar vägar att utveckla fastigheter - och samtidigt ta hand om de värden som finns på tomt och byggnad på bästa sätt.

En om- till- eller nybyggnad måste alltid ses i ett större sammanhang där just Er tomts förutsättningar är vägledande. Att själv föreställa sig alla möjligheter som finns vid nybyggnad, hur en tillbyggnad kan passa in på villatomten eller vad som kan sparas och vad som måste bort är inte självklart. Mötet mellan nytt och befintligt, vare sig det är en uppvuxen villaträdgård eller ett äldre hus, intresserar oss och det är där vi hittar energin för att skapa nya värden på gamla fastigheter.

Att bryta med det gamla eller att anpassa sig – båda valen kräver mod. Varje hus har sina förutsättningar som kräver eftertanke och analys. Varje husägare har sina förutsättningar och önskemål som kräver en tolkning.

Om Bygginspiratören

Andreas Engberg är utbildad Arkitekt SAR/MSA från Lunds Tekniska Högskola (examen 2010) samt påbyggnadskursen Restaurering vid Kungliga Konsthögskolan (examen 2018). 

Andreas driver sedan 2016 firman Arkitekt & Projekt i Värmdö med kontor i Hamnen i Gustavsberg och är sedan 2016 även cert. kontrollansvarig enl. PBL.

Verksamheten byggdes initialt upp kring om- och tillbyggnader, vilka har ritats och genomförts ett stort antal. Med tiden har verksamheten utvecklats mot att omfatta även nybyggnad av både fritidshus och villor.

Andreas var tidigare anställd som handläggande arkitekt på bland annat Ahrbom & Partner i Stockholm med fokus på projekt inom kvalificerad ombyggnad; flerfamiljshus, kultur- och kontorsfastigheter från 17-18-1900-talet.

andreas_engberg

Bygginspiratören är en del av Arkitekt & Projekt i Värmdö AB

Besök gärna våra andra hemsidor:

Andreas Engberg
Arkitekt SAR/MSA

08 – 570 290 00