Bygginspiratören

Andreas Engberg

Här levererar Bygginspiratören nytänkande lösningar med stor känslighet och hög kvalitet.

Vi hittar vägar att utveckla fastigheter - och samtidigt ta hand om de värden som finns på tomt och byggnad på bästa sätt.

En om- till- eller nybyggnad måste alltid ses i ett större sammanhang där just Ert hus och Er tomts förutsättningar är vägledande. Att själv föreställa sig hur en tillbyggnad kan passa in på villatomten; vad som kan sparas och vad som måste bort är inte självklart. Mötet mellan nytt och befintligt intresserar oss och det är där vi hittar energin för att skapa nya värden på gamla fastigheter.

Att bryta med det gamla eller att anpassa sig, båda valen kräver mod. Varje hus har sina förutsättningar som kräver eftertanke och analys. Varje husägare har sina förutsättningar och önskemål som kräver en tolkning.

Vad får vi?

Innan vi ses gör vi en första utredning och sätter oss in i fastighetens möjligheter och begränsningar avseende gällande detaljplan, områdesbestämmelser, strandskydd mm.

Vad vill vi?

På plats på fastigheten diskuterar vi förslag på olika lösningar – med utgångspunkt i era idéer eller drömmar för hus, tomt och fastigheten som en helhet.

Vad har vi råd med?

Genom att vi redan tidigt diskuterar era ekonomiska förutsättningar blir ramarna för ett kommande gemensamt projekt tydligare.

Om Bygginspiratören

Andreas Engberg är utbildad Arkitekt SAR/MSA från Lunds Tekniska Högskola (examen 2010) samt påbyggnadskursen Restaurering vid Kungliga Konsthögskolan (examen 2018). 

Andreas driver sedan 2016 firman Arkitekt & Projekt i Värmdö med kontor i Hamnen i Gustavsberg och är sedan 2016 även cert. kontrollansvarig enl. PBL.

Verksamheten byggdes initialt upp kring om- och tillbyggnader, vilka har ritats och genomförts ett stort antal. Med tiden har verksamheten utvecklats mot att omfatta även nybyggnad av både fritidshus och villor.

Andreas var tidigare anställd som handläggande arkitekt på bland annat Ahrbom & Partner i Stockholm med fokus på projekt inom kvalificerad ombyggnad; flerfamiljshus, kultur- och kontorsfastigheter från 17-18-1900-talet.

andreas_engberg

Boka ett första möte

Första steget med Bygginspiratören är ett inledande möte på fastigheten. Till mötet har vi också gjort en första utredning av fastighetens möjligheter och begränsningar. Väl på plats utforskar vi sedan tillsammans tomtens fysiska förutsättningar. Ni får möjlighet att utveckla de tankar och idéer som finns hos Er som ägare – eller som spekulanter på en fastighet. På mötet går vi också igenom de legala begränsningar som vi har hittat och presenterar en karta och en enkel översikt. 

Når vi fram till ett konkret arkitektuppdrag redan när vi ses på fastigheten kan vi som Steg 2 också ta fram ett skissförslag. Vi tar med oss nu kända förutsättningar, era tankar och våra gemensamma idéskisser från mötet tillbaka till kontoret och återkommer med ett förslag på lösning.

Steg 1

Omfattning: 4h varav ca 2h på plats på er fastighet
Kostnad: 6400:- inkl moms

Steg 1 & 2

Omfattning: 7h varav ca 2h på plats på er fastighet
Kostnad: 9600:- inkl moms

Vill Du boka in ett kreativt hembesök? Tillsammans går vi igenom förutsättningarna för Er fastighet utifrån vårt beprövade koncept. Fyll i formuläret nedan eller skicka ett mejl till andreas@bygginspiratoren.se.

Bygginspiratören är en del av Arkitekt & Projekt i Värmdö AB

Besök gärna våra andra hemsidor:

Andreas Engberg
Arkitekt SAR/MSA

08 – 570 290 00